Account Suspended
Denne kontoen er midlertidig suspenert.

Det kan være flere årsaker til hvorfor kontoen er blitt midlertidig suspendert. De vanligste årsakene er:

- Det er blitt avdekket at kontoen sender ut spam.
- Det er blitt avdekket at kontoen inneholder phirsing, virus eller annen skadelig programvare..

Normalt er dette et resultat at uvedkommende har klart å få tak i brukernavn og passord til webhotellet eller administrasjonsområdet til nettstedet.

Andre grunner til at kontoen kan ha blitt suspendert er:

- Kontoen har oversteget båndbredden som er tildelt kontoen (Webhotellet)
- Kontoen har oversteget lagringsplassen som er tildelt kontoen (Webhotellet)
- Kontoen er stengt på grunn av manglende betaling

Ta kontakt med OnNet AS for å rette forholdet hvis du er eieren av dette nettstedet eller gjør et whois oppslag på domene hvis du ønsker å komme i kontakt med eieren av domene og nettstedet.

This Account Has Been Temporary Suspended
Denne kontoen er midlertidig suspendert